Rad po zapisniku osiguravajuće kuće

U slučaju oštećenja vozila, vaše je pravo da odaberete gde ćete ga popravljati!

Ukoliko je vaše vozilo osigurano, vi imate pravo da nezavisno od Osiguravajuće kuće odaberete mesto gde će vaše vozilo biti popravljeno.
Osiguravajuće kuće u velikom broju slučajeva daju preporuku o izboru servisera sa kojim imaju potpisan ugovor o saradnji, ali trebalo bi da znate da ta preporuka nije obavezujuća i da, ukoliko smatrate da nije dovoljno dobra, možete sami da odaberete kome ćete pokloniti svoje poverenje.

Autoservis PANE AG sarađuje sa svim Osiguravajućim kućama u zemlji, bilo da se radi o saradnji pod ugovorom ili bez. Osnova rada po osiguranju je ZAPISNIK koji sačinjava osiguravajuća kuća.

Ugrađivanje uređaja za tečni naftni gas (TNG)

U proseku je dovoljno da pređete 20.000 kilometara i da vratite uloženo, odnosno da isplatite ugradnju uređaja za TNG.

Pročitajte više

Auto gas

Vožnja automobila na plin štedi novac

Ugradnja i održavanje svih tipova auto-gasa uz atest za bezbednu i povoljnu vožnju

Auto klime

Servisiranja klima sistema na vašem vozilu

Kontrola kompletnog sistema, čišćenje i servisiranje, punjenje sistema freonom.

Limar - Lakirer

Komora za farbanje

Popravka i farbanje limarije na vašem vozilu

Ugradnja TNG uređaja | Za više informacija pozovite nas
065/8447 017